Declaración de accesibilidade

PM4Gov comprométese a proporcionar un sitio web accesible para unha audiencia o máis ampla posible, independentemente das circunstancias e a capacidade. O noso obxectivo é cumprir da maneira máis próxima posible ás Pautas de Accesibilidade para a Contido Web (WCAG 2.0, Nivel AA), publicadas polo Consorcio WWW, ou segundo o seu nome en inglés, World Wide Web Consortuium (W3C). Estas pautas explican como lograr que a contido web sexa máis accesible para as persoas con discapacidade. O cumprimento destas pautas axudará a que o sitio sexa máis fácil de usar e amigable para todos os usuarios. Aínda que se esforza por cumprir coas pautas e estándares de accesibilidade, non sempre é posible facelo en todas as súas áreas e actualmente estamos a traballar para logralo. Ten en conta que debido á natureza dinámica do sitio web, poden xurdir inconvenientes menores, xa que se actualiza con regularidade. Continuamente buscamos solucións que leven todas as áreas do sitio ao mesmo nivel de accesibilidade web xeral.

Se tes algún comentario ou suxerencia relacionados coa mellora da accesibilidade do noso sitio, por favor non dubides en contactar ao noso coordinador de accesibilidade en admin@pm4gov.com. Os teus comentarios axudarannos a facer as melloras.